Zamenhof.info

(Кратка) биография на Заменхоф

Людвик Лейзер Заменхоф (на есперанто познат като Лудовико Лазаро) се ражда на 15 декември 1859 г. на улица „Желона“ (в превод: „Зелена“) в град Бялисток, който по това време се намира в границите на Руската империя, а днес – в Полша. Родителите му са Марк и Розалия Заменхоф. Баща му е преподавател по френски и немски език и преподава също и география. Със сина си говори на руски, на който се провежда и обучението на Людвик. Майка му, домакиня, говори с Людвик на идиш. Още от детството си Людвик проявява любов към езиците. Като дете мечтае да стане велик руски писател и пише стихотворения и дори трагедия в пет действия. По-късно, след като навършва пълнолетие, в едно от писмата си пише, че говори свободно три езика (руски, полски и немски); чете свободно на френски, но го говори малко и недобре. В живота си учи около осем други езика.

Средата, в която се ражда и израства Заменхоф, не може да се нарече лесна. Градът е разнороден – в него живеят разноезични народи и според спомените на Заменхоф отношенията между жителите често са били далеч от приятелски. Младият Людвик често ходи на местния площад, където вижда, че групи народи се нападат едни други. Всичко това повлиява на малкия Заменхоф и като дете си мисли, че главната причина за вражеските отношения между народите е липсата на общ език. Мечтата за единен човешки език го силно го заладява и оттогава не го напуска.

Заменхоф (вляво на заден план) със съученици във Варшава, 1873 г.

En 1865 Ludoviko ekstudis en kvarjara elementa lernejo, kaj en 1869 li komencis studadon en gimnazio, kie li eklernis fremdajn lingvojn. Li ĉiam estis diligenta lernanto kaj la instruistoj nomis lin treege kapabla. En 1873 la familio ekloĝis en Varsovio, kie la patro de Ludoviko komencis instrui en gimnazio la germanan.

По спомените на Заменхоф най-неприятното е било само това, че тогава във Варшава вече изобщо не е виждал хора – виждал е само руснаци, поляци, евреи и т.н. и всички са се мразели взаимно, всеки е мислел за своя народ. Людвик също така осъзнава доста рано, че е евреин, защото политиката на Руската империя не е благосклонна към евреите.

Tie, en Varsovio, li ekvidis fortan kontraŭjudismon, kio puŝis lin poste ligiĝi al la cionisma movado, kvankam de lia plej frua infaneco en li ĉiam superregadis la “homo” kaj laŭ liaj vortoj li fordonis sian tutan vivon al unu ĉefa ideo kaj revo pri unuiĝo de la homaro. Pro tio li sufiĉe rapide deiris de la cionisma movado, sed ĉiam kompatis malfacilan sorton de sia popolo.

Sufiĉe frue li konkludis, ke la komuna lingvo, pri kiu li senĉese pripensadis, povas esti nur iu neŭtrala, apartenanta al neniu el la nun vivantaj nacioj, ĉar li vidis kaj spertis ĵaluzon inter diversaj nacioj kaj komprenis, ke neniu el la naciaj lingvoj estos elektata de ĉiuj registaroj kiel komuna lingvo. Kiam en 1873 en la Varsovia klasika gimnazio li konatiĝis kun antikvaj lingvoj kaj, fidela al sia revo, li komencis pensi pri revivigo de unu el tiuj lingvoj por komuna uzado. Sed poste li venis al firma konvinko, ke neniu el ekzistintaj aŭ ekzistantaj lingvoj estas taŭga por tiu celo, sed estas necesa nova, artefarita lingvo. Ekde tio li ne nur revis pri komuna neŭtrala lingvo, sed ankaŭ komencis okupiĝi pri ĝia kreado.

Lingwe uniwersala

Kiam en la 5-a klaso de la gimnazio Ludoviko Zamenhof konatiĝis kun la angla gramatiko, tre simpla kompare kun la greka kaj latina gramatiko, tio mirigis lin kaj li konvinkiĝis, ke abundo de gramatikaĵoj ne estas necesa por la lingvo. En lia kapo tiam jam ekzistis kruda projekto de lia lingvo. Li komencis forĵeti superfluajn formojn kaj baldaŭ li venis al la gramatiko plej malgranda, kiu okupis ne pli ol kelkajn paĝojn. Tio ĝojigis Ludovikon kaj kun nova energio li daŭrigis siajn esplorojn, sed la problemo de giganta vortoprovizo maltrankviligis lin.

Iun tagon la survendejaj pendaĵoj швейцарская (ŝvejcarskaja, “pordistejo”) kaj кондитерская (konditerskaja, “dolĉaĵejo”) kaptis lian atenton. Jen kio helpos solvi la problemon: sufiksoj! Sur la terurajn gigantajn vortoprovizojn falis radio de lumo kaj ili komencis rapide degeli. Eĉ pure radikaj vortoj (ekz. “patrino”, “tranĉilo” kaj aliaj) kun helpo de sufiksoj transformiĝis kaj faciligis enmemorigon. Laborante pri la vortaro, la aŭtoro baldaŭ rimarkis, ke la nunaj lingvoj posedas grandegan provizon da pretaj vortoj jam internaciaj kaj konataj al multaj popoloj. Ili estas vera trezoro por la estonta lingvo, kaj li sukcesis utiligi tiun trezoron. Kiel fonton de la vortaro li uzis latinid-germanan radikaron, elektante inter la formoj la plej simplajn kaj internaciajn.

Заменхоф през 1879 г.

През 1878 езикът е почти готов, 19-годишният Людвик го именува „Lingwe uniwersala“. Няколко съученици изучават езика. С тях Людвик отпразнува в къщата на родителите си раждането на международния език, макар че между тогавашния „Lingwe uniwersala“ и сегашния език есперанто има все още голяма разлика. Това е първият период на езика.

През следващата 1879 година Людвик пътува до Москва, за да следва висшето си образование. Избира да следва медицина. Очевидно Людвик повече се интересува от езици, но баща му е на мнение, че езиковед или литератор са безнадеждни професии и че медицината е по-успешна област, затова казва на Людвик, че езиците няма да могат да издържат бъдещото семейство. Людвик е принуден да отстъпи на влиянието на баща си и започва да учи медицина. Една легенда гласи, че бащата изгаря тетрадката с „Lingwe uniwersala“, когато Людвик е в Москва. Искал синът му да се занимава само с обучението си, за да стане добър лекар.

Lingvo internacia

En 1881, Ludoviko devis reveni al Varsovio, kie li daŭrigis sian medicinan studadon. Tio estis ligita kun la monsituacio de la patro. Li ne plu povis sendi la monon por la ĉambroluo kaj vivteno. Ludoviko ja havis gefratojn, kiuj jam devis ankaŭ studi, kio ankaŭ postulis monon.

En la sama jaro, reveninte hejmen kaj eksciinte pri la bruligo de la kajero kun la “Lingwe uniwersala”, li komencis denove okupi sin pri la internacia lingvo, ĉar ĉio necesa troviĝis en la memoro. Ŝajne komence li malĝojiĝis pro la manko de la kajero, sed poste li komprenis, ke la unua versio de la lingvo estis tre malperfekta. Kio komence ŝajnis al li tute preta teorie, estis ankoraŭ ne preta praktike. Li komencis multe traduki, evitante laŭvortan tradukadon, al tiu aŭ alia lingvo kaj penis rekte pensi en la lingvo neŭtrala. Poste li rimarkis, ke la lingvo ricevis sian propran spiriton, sian propran vivon, la propran difinitan kaj klare esprimitan fizionomion, ne dependantan jam de iaj influoj. Li nomis novan varianton de la lingvo “Lingvo internacia”. Dum sia lasta medicinstudjaro en 1884, la lingvo internacia ricevis la formon de la nuna Esperanto.

En 1885 Ludoviko forveturis al kuracista praktiko en Litovion, kie li loĝis ĉe sia fratino kaj bofrato. Tie li komencis serĉi eldoniston por la lingvo, sed sukcesis nur du jarojn poste. Ankaŭ samtempe li komencis specialiĝi pri okulmedicino, ĉar li pensis, ke tiu ĉi medicina fako estas unu el la plej pacaj kaj trankvilaj. Baldaŭ li revenis en Varsovion.

Заменхоф и Клара Зилберник през 1887 г.

През зимата между 1886 и 1887 г. Людвик, вече установил се във Варшава, се запознава с Клара Зилберник, която живее при сестра му, и двамата се влюбват. Бащата на Клара е производител на сапун и дава пари на Людвик за печатането на книги. Заменхоф решава да използва псевдонима доктор Есперанто. Мисли, че лекар, който е зависим от публиката, не го чака добра съдба, ако в него тя вижда само мечтател или човек, който се занимава със „странични неща“. По-късно Заменхоф пише, че е чувствал, че излага на риск както своето бъдещо спокойствие и живот, така и това на семейството си.

Така 1887 г. се оказва много важна за Людвик – на 26 юли се ражда есперанто, а на 9 август е сватбата на Людвик и Клара, която остава вярна на съпруга си за цял живот.

Раждането на есперанто

Първият учебник по есперанто

На 26 юли излиза „Unua libro“ („Първа книга“) – първият учебник по международния език, днес познат като есперанто. Датата 26 юли се отбелязва като рождения ден на есперанто. Оригиналното заглавие на труда е на руски език: „Международный языкъ. Предисловіе и полный учебникъ“ („Международен език. Предговор и пълен учебник“). Оригиналното издание е само на руски език, но преди края на 1887 г. книгата излиза също и на полски, немски и френски език, а второто издание – на руски. Първият превод на английски излиза през 1888 г., но поради лошото му качество по думите на Заменхоф той сам преустановява продаването му, докато Ричард Х. Гейгън, ирландец, живеещ във Великобритания, се заема с втори превод на учебника.

Новият езиков проект е посрещнат много радушно. Въпреки известния успех на изкуствено създадения преди това волапюк, който се появява през 1879 г., есперанто доста бързо намира последователи в цял свят и това почти веднага показва, че е много по-удобен за международно общуване благодарение на своята леснота, логика и красота. За Заменхоф е голяма радост да се чувства оттогава заобиколен от върли съмишленици. Вижда, че езикът оживява и че дори се използва. Людвик започва да получава писма с въпроси, съвети и одобрения и много от тях са написани на есперанто.

След почти незабавния успех през 1888 г. излиза „Втора книга“ („Dua Libro de l’ Lingvo Internacia“), издадена с цел описание на международния език и първата книга, написана изцяло на есперанто. На 1 септември 1889 г. излиза „La Esperantisto“ („Есперантистът“) – първото списание на международния език есперанто в Нюрнберг, Германия. В много градове в различни части на света (разбира се, поначало предимно в Европа) се сформират първите есперантски групи. Създава се международно движение.

През 1889 г. поради липса на пари Заменхоф е принуден да се премести, оставяйки семейството си, в град Херсон (в южната част на днешна Украйна), където не успява да намери доходоносна работа. През май месец 1890 г. той отново се премества във Варшава, където идват също Клара и двете деца Адам и Зофия, които преди това живеят при свекъра на Людвик в град Каунас (днешна Литва). След половин година семейството най-сетне се събира отново. Проблемът с парите обаче ще преследва Людвик още дълго време.

La lingvo Esperanto iĝis pli kaj pli populara, kaj Zamenhof starigis korespondadon kun multaj ĵus aperintaj esperantistoj el diversaj landoj. Tiu korespondado postulis multan tempon kaj multan monon. La monsituacio denove malpliboniĝis kaj Ludoviko devis denove translokiĝi, nun al Grodno, kien post iom da tempo li venigis sian familion. Ili loĝis tie ĝis 1898 kiam la tuta familio definitive revenis al Varsovio.

Zamenhof sin okupis ne nur pri la lingvo. Memkompreneble, li multe korespondis, multe legis kaj skribis en Esperanto, verkis librojn kaj artikolojn, sed li sukcesis ankaŭ trovadi tempon por pligrandigi sian scion en medicino. Ekzemple, en 1897 li duan fojon iris al la universitato en Vieno por perfektigi sin en la okulmedicino.

En Varsovio li loĝis en malriĉa strato de la hebrea kvartalo, kie li restis ĝis la Unua Mondmilito. Li laboris kiel okulkuracisto, kaj liaj prezoj kompare kun la aliaj urbaj kuracistoj estis tre malaltaj. Ofte Zamenhof akceptis pacientojn senpage, se li vidis, ke ili ne havas monon kaj vivas en mizero. Li iĝis vera popola kuracisto, ĉar multaj homoj povis iri nur al li, pro liaj nealtaj prezoj. Zamenhof estis devigita labori tutajn tagojn kaj noktojn li dediĉis al Esperanto. Tiel li vivadis ĝis la morto, tre modeste, tre malriĉe.

Първият конгрес

Заменхоф на първия международен есперантски конгрес в Булон сюр Мер

Ekde 1898 aperis multa laboro por Esperanto, kiu disvastiĝis en multaj landoj. La rezulto de tiu ĉi disvastiĝo estis apero de Universalaj Kongresoj. En 1905 en Francio en urbo Bulonjo-ĉe-Maro okazis la unua Universala Kongreso, kie partoprenis 688 homoj el 20 landoj inkluzive de la kreinto de la lingvo. Ĝi okazis de la 5-a ĝis la 12-a de aŭgusto. D-ro Zamenhof faris longan paroladon. Por li tiu momento estis unu el la plej belaj en lia vivo. Li estis tre emociita. Li nun havis la pruvon, ke Esperanto povas esti flue parolata kaj facile komprenata de la plej malsamaj popoloj. Entute Ludoviko Zamenhof sukcesis partopreni en naŭ kongresoj, la deka en 1914 estis nuligita pro la komencinta Unua Mondmilito. Lia edzino Klara ĉiam akompanis sian edzon, do ankaŭ ŝi partoprenis en ĉiuj kongresoj.

Dum kreskado de la populareco de la lingvo, preskaŭ ekde la komenco de ĝia ekzistado aperadis diversaj proponoj reformi Esperanton. Komence demokratie Zamenhof aŭskultis ilin ĉiujn kaj raportis kun fidela zorgo en la gazeto La Esperantisto. Sed baldaŭ, kiam pli kaj pli da proponoj venadis, kreinto de la lingvo ekkonsciis, ke multaj el la proponoj kontraŭas unu la alian. Ankaŭ li jam havis sperton kaj klare komprenis, ke tio, kio aspektas bele teorie, praktike povas esti male. Kaj kelkaj proponoj, kontentigantaj unu parton de esperantistoj, povus esti malakceptotaj de aliaj esperantistoj.

La Fundamento de Esperanto

Zamenhof rifuzis ŝanĝi Esperanton kaj en tio plejmulto da esperantistoj subtenis lian decidon. Li neniam pretendis pri siaj rajtoj al la lingvo. Li skribis, ke li ne volis esti kreinto de lingvo, sed li volis esti iniciatinto. Zamenhof opiniis, ke li kreis bazon, sed la cetero devas esti kreata de la homa societo kaj de la vivo tiel, kiel en ĉiu vivanta lingvo. Li opiniis, ke Esperanto devas vivi, kreski kaj progresi laŭ la samaj leĝoj, laŭ kiaj estis ellaborataj ĉiuj vivaj lingvoj. Pro tio en 1905 estis akceptita la Fundamento de Esperanto, netuŝebla grava dokumento, kiun neniu havas la rajton ŝanĝi. Sed tamen ideoj kaj proponoj por ŝanĝi la lingvon restis, kio en 1907 kondukis al fendo en la Esperanto-movado kaj al aperado de Ido. Tio estis por Zamenhof doloriga bato, sed nature modesta kaj pacema, li ĉiam penis mildigi ĉiujn konfliktojn ĉirkaŭ si kaj neniam montris ian malamikecon kontraŭ siaj ofendintoj. Eĉ al tiu, kiu lin plej kruele perfidis, Louis de Beaufront (kreinto de reformita Esperanto sub la nomo “Ido”), li ĝis la fino volis helpi kaj skribis por li mirige pardoneman leteron.

Краят на живота на Заменхоф

Гробът на Заменхоф във Варшава

Първата световна война се оказва голям удар за Заменхоф – човек, който смята човечеството за „едно голямо семейство“. Не успява да участва в 11-ия Международен конгрес в САЩ, също както и други европейски есперантисти. Поради войната не могат да пътуват до Америка. Състоянието му се влошава и доктор Заменхоф вече не може да работи по цял ден. Синът му Адам поема голяма част от работата. През август германска войска завзема Варшава. Семейството на Заменхоф е разделено и Людвик дори няма възможността да държи връзка с членовете на семейството си (например с дъщеря си), които не се намират във Варшава.

На 14 април 1917 г. Заменхоф почива. До смъртта си работи много за движението и езика. Известният есперантист Гастон Варенгиен описва Заменхоф в книгата си „“ така:

Li estis timema antaŭ la publiko kaj ne estis ema al la oficialaj ceremonioj, kiujn li partoprenis nur pro sia stato kiel kreinto de Esperanto. Li estis unu el tiuj maloftaj homoj, kiuj ludis gravan internacian rolon, kaj tamen havas nenion por timi el la publikigo de sia korespondaĵaro: ĝi rivelas nur lian denaskan ĝentilecon, lian profundan sincerecon kaj lian altan senton pri justeco.

Li ne estis oratoro, parolis milde kaj mallaŭte. Li multe fumis, precipe cigaredojn. Jam de ĉirkaŭ la jaro 1900 li suferis je malforteco de la koro kaj manko de pulso en la piedoj. Tial, kiam liaj enspezoj tion ebligis, li vizitis somere germanajn ban-urbojn.

Sed plej gravaj trajtoj de lia karaktero estis la volforto, per kiu li ĉion oferis por siaj idealoj, kaj la pacienca obstino, per kiu li forpuŝis ĉiujn obstaklojn al ilia efektiviĝado. Kaj tiun volforton kaj tiun paciencon li ĉerpis el la vere senmezura amo, kiu instigis lin alporti, per ĉiuj fortoj de sia korpo kaj spirito, iom da konsolo al tiu fizike kaj morale blindiĝinta homaro en plenumado de la antikva orakolo: “Konsolu, konsolu mian popolon!”.

Източници