Zamenhof.info

Подкрепете ни

Сайтът zamenhof.info е създаден от Edukado@Interreto (E@I) – организация, която изработва множество безплатни проекти. Затова, ако този сайт ви е харесал, ще бъдем изключително благодарни, ако допринесете с парично дарение, дори и малко, което ще ни помогне да продължим дейността си.

Ако искате да ни подкрепите финансово, ето възможните начини на плащане:

В полето „Съобщение за получателя“ или подобно моля, напишете „Donaco Zamenhof.info“, за да знаем, че става дума за дарение за този сайт. Може също да пишете на info@ikso.net и да ни уведомите как бихте искали дарението ви да бъде използвано. Сърдечно благодарим!