Zamenhof.info

Въведение

Този сайт е посветен на Л. Л. Заменхоф, който е познат главно като „автор на международния език есперанто“, макар и самият той да се нарича само „инициатор“ на този език.

Заменхоф може да се нарече „скрит гений“ на 19 и 20 век. Гений, успял много умело да даде живот на най-лесно изучаемия език, който служи отлично за международно общуване.

На 14 април 2017 г. се отбелязаха 100 години от неговата смърт. Затова и по този повод сайтът представлява в известен смисъл дар в знак на почит към него. От друга страна, на 26 юли се отбеляза 130-годишнината от издаването на първия учебник по есперанто – още един подходящ юбилей за специален сайт, посветен на Заменхоф. И разбира се, главната му цел е да представи него, неговия труд, творчество и философия на вас, които (може би) не го познавате толкова добре. Защото той и трудът му заслужават да бъдат познати много по-широко, отколкото са сега. Защото Л. Л. Заменхоф е не само инициатор на есперанто, а също и човек на мира, лекар, преводач, писател и философ, създал интересна духовна школа под името „хомаранизъм“.

Възползвайте се от възможността да научите за този скрит гений – този сайт има за цел да ви го открие.


Ние препоръчваме

Единственият видеозапис на Л. Л. Заменхоф