Zamenhof.info

บทนำ

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง ล. ล. ซาเมนฮอฟ "ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต" หรือสำหรับซาเมนฮอฟเองขอเรียกตนเองว่าเป็นเพียง "ผู้ริเริ่มสร้าง" เท่านั้น

อันที่จริงเราสามารถเรียกซาเมนฮอฟได้ว่าเป็น "อัจฉริยะที่ไม่มีใครมองเห็น" สำหรับในศตวรรษที่ 19 - 20 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้ชีวิตต่อภาษาที่สามารถเรียนได้ง่าย และเป็นภาษาที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารระหว่างชาติ

สำหรับปีนี้ วันที่ 14 เมษายน 2017 เป็นวันครบรอบ 100 ปี การจากไป ในโอกาสนี้เราจะขอรำลึกถึงซาเมนฮอฟ ผู้ประดิษฐ์ภาษาเอสเปรันโต ส่วนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2017 เราก็จะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของการตีพิมพ์หนังสือภาษาเอสเปรันโตเล่มแรก เพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นการรวมเอาการเฉลิมฉลองการครบรอบที่ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าจุดประสงค์ก็คือการนำเสนอซาเมนฮอฟและเผยแพร่ผลงานของเขาให้กับผู้อาจจะยังไม่รู้จัก เนื่องจากซาเมนฮอฟและผลงานของเขายังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก และที่น่าศึกษาก็คือซาเมนฮอฟไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ริเริ่มสร้างภาษาเอสเปรันโตเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นนักเรียกร้องสันติภาพ แพทย์ นักแปล นักประพันธ์ และนักปราชญ์ ผู้ที่ได้สร้างแนวคิดหนึ่งที่มีชื่อว่า “Homaranismo”

ขอให้มีความสุขกับการค้นพบเรื่องราวของผู้อัจฉริยะที่ไม่มีใครเห็น ซึ่งทางเว็บไซต์ของเรามีจุดประสงค์ที่อยากจะทำให้คุณได้เห็น


เราขอแนะนำ

ล. ล. ซาเมนฮอฟบนแผ่นฟิลม์