Zamenhof.info

Úvod

Táto stránka je venovaná L. L. Zamenhofovi, ktorý je známy najmä ako "autor medzinárodného jazyka esperanto", aj keď on sám seba nazýval iba "iniciátor" tohto jazyka.

Zamenhofa možno nazvať "skrytý génius" 19. a 20. storočia. Génius, ktorý dokázal veľmi šikovne dať život najľahšie naučiteľnému jazyku, ktorý výborne funguje pre medzinárodnú (ba i nadnárodnú) komunikáciu.

14. apríla 2017 uplynulo 100 rokov od jeho úmrtia. Táto stránka je v istom zmysle holdom Zamenhofovi pri tejto príležitosti. Na druhej strane, 26. júla 2017 sme oslavovali 130. výročie uverejnenia prvej učebnice esperanta. Je to teda ďalšie vhodné jubileum pre osobitú stránku venovanú Zamenhofovi. A pochopiteľne hlavným cieľom je predstaviť ho, jeho prácu, dielo a filozofiu vám, ktorí ho (možno) nepoznáte tak dobre. Pretože on i jeho dielo si zaslúžia, aby ho ľudia poznali viac než doteraz. L. L. Zamenhof nebol len iniciátorom esperanta, ale aj pacifistom, lekárom, prekladateľom, spisovateľom a filozofom. Vytvoril zaujímavú duchovnú školu pod názvom "homaranizmus".

Vychutnajte si teda objavovanie tohto skrytého génia, táto stránka má za cieľ ho poodhaliť.


Odporúčame

Jediný filmový záznam L. L. Zamenhofa