Zamenhof.info

Sitaatteja

Esperantosta

Huomasin volapükin olevan liian monimutkainen ja päinvastoin, esperanton liian yksinkertainen. Se on niin yksinkertainen, että saatuani kuusi vuotta sitten kieliopin, sanakirjan ja artikkelin tuolla kielellä, onnistuin kahden lyhyen tunnin jälkeen, vaikka en kirjoittamaan, ainakin sujuvasti lukemaan sitä.

Leo Tolstoi, venäläinen kirjailija

Tunnustan esperanton hyödyllisyyden koko maailman katolilaisten yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Esperantolla on suuri tulevaisuus edessään.

Pius X, italialainen katolinen paavi

Yhteisen kielen avain, joka kadotettiin Baabelin tornissa, voidaan rakentaa vain esperanton käytöllä.

Jules Verne, ranskalainen tieteiskirjailija

Esperanto... vaikka en itse koskaan rohjennut sitä opiskella, jota voinen puolustella korkean ikäni vuoksi, suosittelen sitä lapsille, koska se on eräs helpoimmista asioista, joita he koskaan voivat oppia.

Gustav Eiffel, ranskalainen insinööri

Esperanton tarkoitus on säästää aikaa, energiaa, työtä ja rahaa, sekä nopeuttaa ja yksinkertaistaa kansainvälisiä suhteita.

Rudolf Diesel, saksalainen insinööri

Mielestäni esperanto on jotain suurenmoista ihmiskunnalle ja toivon, että sillä tulee olemaan mitä täydellisintä ja nopeinta menestystä

Edward VII, brittiläinen kuningas

Ei ole oikeutta olla tietämätön, mikä Tohtori Zamenhofin taiteellinen kieli on. Ehkä en ole kääntynyt esperantismin uskoon, mutta ainakin minä tunnen sen ja omistan muutamia tunteja kielen itsensä tutkimiseen.

Paul Doumer, ranskalainen poliitikko

Olen vakuuttunut, että esperanton käytön yleistyminen voi sisältää mitä onnellisimpia seurauksia kansainvälisiin suhteisiin ja maailmanlaajuisen rauhan toteuttamiseen.

Louis Lumière, ranskalainen elokuvakameran keksijä

Olen yhteisen kalenterin puolesta koko maailmalle, samoin kuin kannatan samaa rahaa ja yhtä esperanton tapaista maailmanlaajuista apukieltä kaikille kansoille.

Mahatma Gandhi, intialainen filosofi ja poliitikko

Minä ennakoin esperantolle sivilisaation tulevaisuudessa samanlaista asemaa kuin latinalla oli keskiajalla. Maailmankielenä siitä tulee muutamien vuosien jälkeen rauhan ja kansojen yhtenäisyyden työkalu.

Pius XII, italialainen katolinen paavi

Esperanto on nykyajan kansainvälinen kieli.

Johannes XXIII, italialainen katolinen paavi

Oppikaa esperantoa älymystöön kuuluvat, kaikki, joilla on yhteyksiä ulkomaille ja erityisesti työläiset.

Josip Broz Tilo, jugoslavialainen valtionpäämies

On hyvin todennäköistä, että puolueeton kieli olisi hyödyllisempi viestintävälineenä maailman eri kansojen välillä. Esperanto on jo pitkään ollut eräs pääehdokkaita tuohon tehtävään.

Robert Francis Kennedy, yhdysvaltalainen poliitikko

Minä pidän itseäni esperanton soturina. Ei ole tärkeää, että teitä ei ole lukuisia, ajatuksenne tulee voittamaan. Se voittaa, koska se on oikeudenmukainen. Kaikilla kansakunnilla on kielensä ja ihmiskunnalla olkoon omansa - esperanto.

Fidel Castro, kuubalainen valtionpäämies

Esperanto tulee olemaan yleensä hyvin hyödyllinen urheilijoille lähentämään heitä ja helpottamaan heidän ystävällisiä ja urheilullisia suhteitaan.

Pelé, brasilialainen jalkapalloilija

Zamenhofista

Nimeämällä tohtori Zamenhofin Isabella Katolilaisen ritarikunnan komentajaksi, tein vain pienen kunnianosoituksen esperanton luojan valtavalle ansiolle. Voitte pitää minua ei pelkästään esperanton ystävänä, vaan myös esperantistina.

Alfonso XIII, espanjalainen kuningas

Minä tiedän, kuka Zamenhof on, minä tiedän että olette kääntäneet mestariteoksia, jotka kuuluvat maailmankirjallisuuden yhteiseen perintöön ja että teidän pitäisi lisäksi jatkaa tällä tiellä...

Maurice Genevoix, ranskalainen kirjailija

Ihmiset käsittävät edelleen esperanton työkaluehdotukseksi. He eivät tiedä mitään aatteen palosta, joka sitä elähdyttää. Kuitenkin, juuri Zamenhofin elämäkerta on hurmannut minut. Olisi tarpeen tehdä paremmin tunnetuksi tätä näkökulmaa! ...Esperanton historiallinen ja aatteellinen puoli on jäänyt pohjimmiltaan tuntemattomaksi.

Umberto Eco, italialainen semiootikko