Zamenhof.info

Cites

Sobre l'esperanto

Trobo el volapuk molt complicat i, en canvi, l'esperanto molt senzill. És tan senzill que, fa sis anys, havent tingut a mà una gramàtica, un diccionari i alguns articles en aquesta llengua, amb menys de dues hores, si no pas escriure'l, me'n vaig sortir almenys a llegir-la amb fluïdesa.

Leo Tolstoj, esciptor rus

Reconec la utilitat de l'esperanto per conservar la unitat entre els catòlics de tot el món. L'esperanto té un gran futur davant seu.

Pius X, papa italià

La clau d'una llengua comuna, perduda a la torre de Babel, pot ser construïda només amb l'ús de l'esperanto

Jules Verne, escriptor científic francès

L'esperanto... encara que mai he tingut el coratge d'aprendre'l, cosa que es pot exculpar per la meva vellesa, no deixaré mai de recomanar-lo al jovent, com un dels coneixements més fàcils i útils que es poden adquirir.

Gustave Eiffel, enginyer francès

L'objectiu de l'esperanto és estalviar temps, energia, treball, diners, i d'accelerar i fer més senzilles les relacions internacionals. Crec que la introducció de l'esperanto és absolutament necessària per a la pau i la cultura.

Rudolf Diesel, enginyer alemany

Al meu entendre, l'Esperanto és un gran regal per a la humanitat i expresso el desig que tingui el més ràpid i complet èxit.

Eduard VII, rei britànic

Un no pot deixar de saber quin és el llenguatge artístic del Dr. Zamenhof. Potser no em converteixi a la fe de l'Esperanto, però, com a mínim, el sabré, i dedicaré unes horesa estudiar l'idioma en sí.

Paul Doumer, polític francès

Estic convençut que la generalització de l’ús de l’esperanto podria tenir les conseqüències més pròsperes per a les relacions internacionals i per a la realització de la pau universal.

Louis Lumière, inventor francès de la cinematografia

Estic pel mateix calendari per a tothom, així com pels mateixos diners per a tots els pobles i una llengua auxiliar mundial com l’esperanto per a tots els pobles.

Mohandas Karamchand Gandhi, filòsof i polític indi.

Mi antaŭvidas por Esperanto en la estonto de la civilizacio lokon similan al la latina en Mezepoko. Kiel mondlingvo ĝi fariĝos post kelkaj jaroj ilo por paco kaj unueco inter la popoloj.

Pío XII, Papa catòlic italià

Esperanto estas la nuntempa universala lingvo.

Johano la 23-a, itala katolika papo

Lernu Esperanton la intelektuloj, ĉiuj kiuj havas kontaktojn kun eksterlando kaj precipe la laboristoj.

Josip Broz Tito, jugoslavia ŝtatestro

Estas tre verŝajne ke neŭtrala lingvo estus pli utila kiel komunikilo inter la diversaj nacioj de la mondo. Esperanto jam delonge estas unu el la ĉefaj kandidatoj por tiu funkcio.

Robert Francis Kennedy, usona politikisto

Mi konsideras min kiel soldato de Esperanto. Ne gravas ke vi ne estas multnombraj, via ideo venkos. Ĝi venkos ĉar ĝi estas justa. Ĉiu nacio havas sian lingvon, la homaro havu la sian: Esperanton.

Fidel Castro, kuba ŝtatestro

Esperanto estos ĝenerale tre utila al sportistoj por interproksimigi ilin kaj faciligi por ili amikajn kaj sportajn interrilatojn.

Pelé, brazila fubalisto

Sobre Zamenhof

Nomumante la Doktoron Zamenhof Komandanto de la Ordeno de Izabela la Katolika, mi nur faris etan omaĝon al la grandega merito de la kreinto de Esperanto. Vi povas konsideri min ne nur amiko de Esperanto, sed ankaŭ Esperantisto.

Alfonso la 13-a, hispana reĝo

Mi scias kiu estas Zamenhof, mi scias ke vi tradukis ĉefverkojn kiuj apartenas al la komuna havaĵo de la universala literaturo kaj ke vi cetere devus daŭrigi laŭ ĉi tiu vojo…

Maurice Genevoix, franca verkisto

La homoj daŭre perceptas Esperanton kiel la proponon de ilo. Ili scias nenion pri la idea impeto, kiu ĝin vivigas. Tamen, ĝuste la biografio de Zamenhof ravis min. Necesus pli bone diskonigi tiun aspekton! … La historia kaj ideologia flanko de Esperanto restas funde nekonata.

Umberto Eco, itala semiotikisto