Zamenhof.info

Idézetek

Az eszperantóról

A Volapüköt nagyon bonyolultnak találtam, ellenben az eszperantót nagyon egyszerűnek. Annyira egyszerű, hogy hat évvel ezelőtt, amikor megkaptam a nyelvtanát, szótárát és cikkeket ezen a nyelven, sikerült két rövid óra elteltével, ha nem is írni, de legalább folyékonyan olvasni.

Lev Tolsztoj, orosz író

Elismerem az eszperantó hasznosságát a katolikusok közötti egység megőrzésében az egész világon. Az eszperantó előtt nagy jövő áll.

X. Piusz, olasz katolikus pápa

A közös nyelv kulcsa, ami elveszett a Bábel tornyában, csak a eszperantó használatával épülhet fel.

Jules Verne, francia sci-fi író

Eszperantó ... bár én soha nem mertem megtanulni, amire az előrehaladott életkorom lehet a mentségem, ajánlom a gyerekeknek, mert ez az egyik legegyszerűbb dolog, amit valaha is megtanulhatnak.

Gustave Eiffel, francia mérnök

Az eszperantó célja, hogy időt, energiát, munkát és pénzt spóroljon, és felgyorsítsa, egyszerűsítse a nemzetközi kapcsolatokat. Azt hiszem, az eszperantó bevezetése a legszükségesebb a békért és a kultúráért.

Rudolf Diesel, német mérnök

Úgy vélem, hogy az eszperantó egy nagyon jó dolog az emberiség számára, és kívánom a legteljesebb és leggyorsabb sikerét.

VII. Eduárd brit király

Nincs jogunk nem tudni, Dr. Zamenhof mesterséges nyelvéről. Lehet, hogy nem válok eszperantista hívővé, de legalább ismerni fogom, és szentelek néhány órát magának a nyelvnek a tanulására.

Paul Doumer, francia politikus

Meggyőződésem, hogy az eszperantó használatának általánossá tételének a legboldogabb következményei lehetnének a nemzetközi kapcsolatokra és az egyetemes béke megteremtésére.

Louis Lumière, a filmvetítés francia feltalálója

Én az egész világ számára egységes naptár mellett vagyok, mint ahogy az egységes pénz mellett minden nép számára, és egy egységes segédnyelv, mint az eszperantó mellett minden nép számára.

Mohandász Karamcsand Gandhi, indiai filozófus, politikus

Úgy látom, az eszperantó a jövendő civilizáció számára hasonló helyet foglalhat el, mint a latin a középkorban. Mint világnyelv, néhány éven belül a béke és az emberek közötti egység eszközévé válik.

XII. Piusz, olasz katolikus pápa

Az eszperantó a jelenlegi egyetemes nyelv.

XXIII. János, olasz katolikus pápa

Tanuljanak eszperantóul az értelmiségiek, mindenki, aki kapcsolatot tart külföldi országokkal, és különösen a munkások.

Josip Broz Tito, jugoszláv elnök

Nagyon valószínű, hogy egy semleges nyelv hasznosabb lenne, mint kommunikációs eszköz a világ különböző nemzetei között. Az eszperantó már régóta az egyik fő jelölt erre a szerepre.

Robert Francis Kennedy, amerikai politikus

Magamat az eszperantó katonájának tekintem. Nem számít, hogy Önök nincsenek sokan, az eszméjük győzni fog. Győzni fog, mert igazságos. Minden nemzetnek megvan a maga nyelve, az emberiség nyelve legyen az eszperantó.

Fidel Castro, kubai államfő

Az eszperantó nagyon hasznos lesz a sportolóknak, hogy közebb hozza őket egymáshoz, és megkönnyítse számukra a baráti és sport kapcsolatokat.

Pelé, brazil futballista

Zamenhofról

Kitüntetve Doktor Zamenhofot a Katolikus Izabella-renddel, most egy kicsit tisztelegtem az eszperantó nyelv megalkotójának hatalmas érdeme előtt. Nem csak az eszperantó barátjának, hanem eszperantistának is tekinthetnek engem.

XIII. Alfonz, spanyol király

Tudom, ki az a Zamenhof, tudom, hogy lefordította az egyetemes irodalom remekműveit, és hogy továbbra is folytatni kell ezen az úton...

Maurice Genevoix, francia író

Az emberek továbbra is úgy érzékelik az eszperantót, mint egy javaslatot egy eszközre. Nem tudnak semmit az eszme lendületéről, ami élteti. Mégis, éppen Zamenhof életrajza elbűvölt engem. Szükség lenne rá, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon ez a szempont! ... Az eszperantó történelmi és ideológiai oldala alaposan ismertlen marad.

Umberto Eco, olasz szemiotikus