Zamenhof.info

Citáty

O esperante

Považoval som Volapuk za veľmi zložitý a naopak esperanto za veľmi jednoduché. Je také jednoduché, že keď som pred šiestimi rokmi dostal gramatiku, slovník a články v tomto jazyku, po dvoch krátkych hodinách sa mi podarilo, ak nie v ňom písať, aspoň ho plynule čítať.

Lev Tolstoj, ruský spisovateľ

Uznávam užitočnosť esperanta pre zachovanie jednoty medzi katolíkmi celého sveta. Esperanto má pred sebou veľkú budúcnosť.

Pius X., katolícky pápež z Talianska

Kľúč spoločného jazyka, ktorý sme stratili pri Babylonskej veži, sa môže vybudovať len používaním esperanta.

Jules Verne, francúzsky spisovateľ sci-fi

Esperanto... hoci som sa ho sám nikdy neodvážil učiť, za čo ma môže ospravedlniť môj vysoký vek, budem odporúčať deťom, lebo je jedným z najľahších vecí, ktoré sa môžu naučiť.

Gustave Eiffel, francúzsky inžinier

Cieľom esperanta je šetriť čas, energiu, prácu, peniaze a zrýchliť, zjednodušiť medzinárodné vzťahy. Zavedenie esperanta považujem za nevyhnutnú potrebu pre mier a kultúru.

Rudolf Diesel, nemecký inžinier

Myslím si, že esperanto je veľkým dobrom pre ľudstvo a vyjadrujem túžbu, aby mal úplný a čo najrýchlejší úspech.

Eduard VII., britský kráľ

Nemožno nevedieť, čo je umelý jazyk doktora Zamenhofa. Možno sa neobrátim na esperantskú vieru, ale aspoň ju spoznám a niekoľko hodín budem venovať štúdiu tohto jazyka.

Paul Doumer, francúzsky politik

Som presvedčený, že všeobecné používanie esperanta by mohlo mať blahodarný vplyv na medzinárodné vzťahy a uskutočnenie celosvetového mieru.

Louis Lumière, francúzsky vynálezca kinematografie

Som za rovnaký kalendár pre celý svet, rovnako ako som za rovnaké peniaze pre všetky štáty a jeden svetový pomocný jazyk ako esperanto pre všetky národy.

Mohandas Karamchand Gandhi, indický filozof a politik

Predpokladám, že esperanto bude mať v budúcnosti civilizácie podobné miesto, aké mala latinčina v stredoveku. Ako svetový jazyk sa o niekoľko rokov stane nástrojom pre mier a jednotu medzi národmi.

Pius XII., katolícky pápež z Talianska

Esperanto je dnešný univerzálny jazyk.

Ján XXIII., katolícky pápež z Talianska

Nech sa esperanto učia intelektuáli, všetci, čo majú kontakty so zahraničím a najmä robotníci.

Josip Broz Tito, juhoslovanský prezident

Je veľmi pravdepodobné, že neutrálny jazyk by bol užitočný ako dorozumievací prostriedok medzi rôznymi národmi sveta. Esperanto je už dávno jedným z hlavných kandidátov na túto funkciu.

Robert Francis Kennedy, americký politik

Považujem sa za vojaka esperanta. Nezáleží na tom, že nie ste početní, vaša idea zvíťazí. Zvíťazí, lebo je spravodlivá. Každý národ má svoj jazyk, ľudstvo nech má svoj: esperanto.

Fidel Castro, kubánsky prezident

Esperanto bude všeobecne veľmi užitočné pre športovcov, aby sa zblížili a aby sa uľahčili priateľské a športové vzťahy.

Pelé, brazílsky futbalista

O Zamenhofovi

Keď som menoval doktora Zamenhofa za veliteľa Rádu Izabely Katolíckej, vzal som len malú poctu obrovským zásluhám tvorcu esperanta. Môžete ma považovať nielen za priateľa esperanta, ale aj za esperantistu.

Alfons XIII., španielsky kráľ

Viem, kto je Zamenhof. Viem, že ste preložili hlavné diela, ktoré patria do spoločného vlastníctva celosvetovej literatúry a mali by ste na tejto ceste pokračovať...

Maurice Genevoix, francúzsky spisovateľ

Ľudia budú naďalej vnímať esperanto ako návrh prostriedku. Nevedia nič o ideovom impulze, ktorý ho oživuje. Práve Zamenhofov životopis ma uchvátil. Bolo by potrebné lepšie informovať o tejto stránke!... Historická a ideologická stránka esperanta je neznáma.

Umberto Eco, taliansky semiotik