Zamenhof.info

Citáty

O esperantu

Volapük mi připadal velmi složitý, esperanto naopak velmi jednoduché. Je tak jednoduché, že když jsem před šesti roky dostal gramatiku, slovník a články v tom jazyce, po dvou krátkých hodinách jsem zvládl, když ne v něm psát, aspoň ho plynule číst.

Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel

Uznávám užitečnost esperanta pro zachování jednoty mezi katolíky na celém světě. Esperanto před sebou má velkou budoucnost.

Pius X., italský katolický papež

Klíč ke společnému jazyku, ztracený v Babylonské věži, může být vybudován jen používáním esperanta.

Jules Verne, francouzský spisovatel sci-fi

Esperanto... přestože jsem sám nikdy neměl odvahu se ho naučit, což může omluvit můj vysoký věk, budu ho doporučovat dětem, protože to je jedna z nejjednodušších věcí, které se kdy můžou naučit.

Gustave Eiffel, francouzský inženýr

Cílem esperanta je ušetřit čas, energii, práci, peníze a zrychlit, zjednodušit mezinárodní vztahy. Zastávám názor, že zavedení esperanta je naprosto nezbytné pro mír a kulturu.

Rudolf Diesel, německý inženýr

Soudím, že esperanto je velkým dobrem pro lidstvo, a vyslovuji přání, aby se mu dostalo plného a rychlého úspěchu.

Eduard VII., britský král

Není možné nevědět, co je umělý jazyk Dr. Zamenhofa. Možná se neobrátím na esperantskou víru, ale aspoň ji poznám a věnuji několik hodin studiu jazyka samotného.

Paul Doumer, francouzský politik

Jsem přesvědčený, že všeobecné používání esperanta by mohlo mít blahodárné účinky pro mezinárodní vztahy a uskutečnění světového míru.

Louis Lumière, francouzský vynálezce kinematografie

Jsem pro jednotný kalendář pro celý svět, stejně jako jsem pro jednotné peníze pro všechny národy a jeden světový pomocný jazyk jako esperanto pro všechny lidi.

Móhandás Karamčand Gándhí, indický filozof a politik

Předpovídám, že esperanto bude mít v budoucnosti civilizace stejné místo, jaké měla latina ve středověku. Jakožto světový jazyk se stane za několik let nástrojem pro mír a jednotu mezi lidmi.

Pius XII., italský katolický papež

Esperanto je současným univerzálním jazykem.

Jan XXIII., italský katolický papež

Ať se učí esperanto všichni intelektuálové, kteří mají kontakty se zahraničím, a hlavně pracující.

Josip Broz Tito, jugoslávský prezident

Je velmi pravděpodobné, že neutrální jazyk by byl užitečnější jako dorozumívací prostředek mezi různými národy světa. Esperanto je už dlouho jedním z hlavních kandidátů na tuto funkci.

Robert Francis Kennedy, americký politik

Považuji se za vojáka esperanta. Nevadí, že vás je málo, vaše myšlenka zvítězí. Zvítězí, protože je spravedlivá. Každý národ má svůj jazyk, lidstvo ať má také svůj: esperanto.

Fidel Castro, kubánský státník

Esperanto bude obecně velmi užitečné pro sportovce, aby se sblížili a aby se usnadnily přátelské a sportovní vztahy.

Pelé, brazilský fotbalista

O Zamenhofovi

Jmenováním doktora Zamenhofa velitelem Řádu Isabely Katolické jsem vzdal jen malou poctu obrovským zásluhám tvůrce esperanta. Můžete mě považovat nejen za přítele esperanta, ale také za esperantistu.

Alfons XIII., španělský král

Vím, kdo je Zamenhof, vím, že jste přeložili hlavní díla, která patří do společného vlastnictví světové literatury, a měli byste touto cestou jít dál...

Maurice Genevoix, francouzský spisovatel

Lidé nadále vnímají esperanto jako návrh prostředníka. Nevědí nic o myšlenkovém popudu, který ho uvádí v život. Přesto, právě Zamenhofův životopis mi učaroval. Bylo by dobré víc rozšířit toto hledisko! … Historická a ideologická stránka esperanta je stále málo známá.

Umberto Eco, italský sémiolog