Zamenhof.info

Zamenhofove príslovia

Neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Čo bolo, to bolo.

Al fiŝ’ kuirita jam akvo ne helpos.

Múdra rada pre múdrych a pre bláznov palica.

Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.

Častá kropaj i kameň porazí.

Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.

Kto má peniaze, má poctivosť.

Ju pli da havo, des pli da pravo.

Aké chotáre, také koláče.

Kia la poto, tia la kovrilo.

Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.

Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.

Kto začne, má polovicu práce za sebou.

Komenco bona — laboro duona.

Ani pán Boh všetkým ľuďom nevyhovie. Každému nevyhovieš.

Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Od mladi sa tŕnik ostrí, aby bol na starosť bystrý.

Lernu juna, por esti saĝa maljuna.

Nesúď veci podľa obalu.

Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.

Príležitosť robí zlodeja.

Plena kaso ŝteliston altiras.

Lepší blízky sused ako ďaleký priateľ.

Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.

Aj bez brady ľudia mladí, dajú niekedy dobrej rady. I v mladej hlave starý rozum sa nájde.

Saĝo barbon ne atendas.

Prázdne vrece stáť nebude.

Sako malplena sin rekte ne tenas.

Jedna lastovička leto nerobí.

Unu hirundo printempon ne alportas.

Pozn.: Pri jednotlivých prísloviach uvádzame najvhodnejší slovenský ekvivalent, nie doslovný preklad. Viac prísloví od Zamenhofa nájdete na stránke: proverbaro.net