Zamenhof.info

Rodina

Ľudovítov otec, Mark Zamenhof (1837-1907), bol učiteľom francúzštiny a nemčiny, ktoré vyučoval na rôznych školách. Rozalia Zamenhof (1839-1892), Ľudovítova matka, bola ženou v domácnosti. Ľudovít Zamenhof a jeho žena Klara (1863-1924) mali spolu tri deti. Syn Adam bol primárom na očnom oddelení v židovskej nemocnici vo Varšave. Adamov syn Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof (1925-2019), stavebný inžinier, bol tiež esperantista. Staršia dcéra Ľudovíta Zamenhofa, Zofia (1889-1942), bola detskou internou lekárkou vo Varšave. Veľa pomáhala otcovi pri zariaďovaní jeho rozsiahlej knižnice. Lidia Zamenhof (1904-1942), druhá dcéra, bola aktívnou podporovateľkou esperanta a aj homaranizmu. Všetky Ľudovítove deti zomreli za nacistického režimu.

Ľudovít Zamenhof mal osem súrodencov. Sestra Sara (1860-1870) bola druhým dieťaťom v rodine, ale zomrela ako desaťročná, a preto najstaršie Ľudovítove sestry boli Fania (1862-30. roky 20. storočia) a Augusta (1864-pred rokom 1934). Felix (1868-1933) bol farmaceut. Henryk (1871-1932) bol lekár, ovládal esperanto, ale veľmi sa týmto jazykom nezaoberal. Leon (1875-1934) bol krčný, nosný a ušný lekár a od roku 1898 esperantista. Alexander (1877-1916), ktorý zomrel ako plukovník ruskej armády v Dvinsku, bol lekár a bol najmladším a najobľúbenejším bratom Ľudovíta Zamenhofa. Veľmi skoro sa stal esperantistom. Ida (1879-1942) bola najmladšia Ľudovítova sestra. Aj ona bola esperantistkou.

Fotogaléria

Viac fotografií Zamenhofovej rodiny nájdete na stránke Fotogaléria.

Zdroje