Zamenhof.info

Citáty zo Zamenhofových diel

Aby bol jazyk medzinárodný, nestačí to takým nazvať.

Nechcem byť tvorcom jazyka, chcem byť len jeho iniciátorom.

Často sme nútení kostrbato premýšľať, lebo jazyk neovládame dostatočne.

Medzinárodný jazyk, podobne ako každý národný, je vlastníctvom spoločnosti a autor sa navždy vzdáva všetkých osobných práv na tento jazyk.

Vlastenectvom nazývam službu dobru všetkých mojich spoluobčanov, nech už majú akýkoľvek pôvod, náboženstvo alebo spoločenskú úlohu. Službu záujmom jedného národa alebo nenávisť k iným národom nemôžem nikdy nezvať vlastenectvom.

Pamätajte, že jediný spôsob na dosiahnutie mieru je raz a navždy vylúčiť hlavnú príčinu vojen, barbarské dedičstvo z najstaršieho predcivilizačného obdobia, vládu jedného národa nad ostatnými.

Hneď na začiatku rozprávania by som mal povedať, že som Hebrej so všetkými ideálmi, ich zrodením, dozrievaním a tvrdohlavosťou, celé dejiny mojich neustálych vnútorných i vonkajších zápasov - všetky sú neoddeliteľne spojené s mojím hebrejstvom.

Ale tak ako teraz nie som príslušníkom žiadneho národa, ale jednoduchým človekom, tak cítim, že v tejto chvíli nepatrím žiadnemu národnému náboženstvu, ale som len človekom.

V prípade, že musíte hovoriť o mojej osobe, môžete ma nazvať "synom poľskej zeme" (lebo nikto nemôže poprieť, že zem, v ktorej ležia moji rodičia a na ktorej neustále pracujem a chcem pracovať do smrti, je môj domov, hoci nie som nacionalista), ale nenazvite ma "Poliakom", aby sa nepovedalo, že som si pre získanie pôct nasadil masku národa, do ktorého nepatrím.

A teraz sa po prvýkrát začína uskutočňovať tisícročný sen. Do malého mesta na francúzskom pobreží prišli ľudia z najrôznejších krajín a národov. Stretávajú sa nie ako nemí a hluchí, ale navzájom si rozumejú. Rozprávajú sa ako bratia, ako členovia jedného národa. Často sa stretávajú ľudia z rôznych národov a rozumejú si; ale aký obrovský rozdiel je medzi ich vzájomným porozumením a tým naším! (...) Na našom stretnutí neexistujú žiadne silné a slabé národy, privilegovaní a neprivilegovaní, nikto nie je ponižovaný, nikto sa netrápi. Všetci sa cítime ako členovia jedného národa, ako členovia jednej rodiny. Po prvýkrát v histórii ľudstva my príslušníci rôznych národov stojíme vedľa seba nie ako cudzinci, nie ako konkurenti, ale ako bratia, ktorí nevnucujú tomu druhému svoj jazyk, navzájom si rozumejú, nepodozrievajú jeden druhého pre tmu, ktorá ich rozdeľuje, navzájom sa majú radi a potriasajú si rukou nie pokrytecky, ako príslušník iného národa s príslušníkom iného národa, ale úprimne ako človek s človekom. Dobre si uvedomme dôležitosť dnešného dňa, lebo dnes sa medzi pohostinnými múrmi Boulogne-sur-Mer nestretli Francúzi s Angličanmi, nie Rusi s Poliakmi, ale ľudia s ľuďmi. Nech je požehnaný tento deň a nech sú jeho dôsledky veľké a slávne!