Zamenhof.info

Esperanto

Esperanto (pierwotnie: Lingvo Internacia) jest najbardziej rozpowszechnionym międzynarodowym językiem sztucznym. Nazwa języka pochodzi od pseudonimu „Doktoro Esperanto”, pod którym w 1887 r. żydowski lekarz Ludwik Łazarz Zamenhof opublikował broszurę z podstawami tego języka. Rosyjskojęzyczna wersja tej broszury uzyskała pozwolenie cenzury na publikację 26 lipca i ta data jest uważana za datę urodzin esperanto. Zamenhofowi udało się stworzyć łatwy do nauczenia język neutralny, nadający się do użytku w komunikacji międzynarodowej. Celem tego języka nie jest jednak zastąpienie innych języków narodowych, ale funkcjonowanie obok nich jako prosty, łatwy do nauczenia, neutralny, a zarazem sprawiedliwy język dla komunikacji ponad narodami.

Uczestnicy Letniej Szkoły Esperanto (Somera Esperanto-Studado, SES) 2015 na Słowacji (źródło: Andrzej Sochacki)

Chociaż żadne państwo nie zaakceptowało esperanto jako języka urzędowego, esperanto weszło do oficjalnej edukacji w kilku krajach, takich jak Węgry i Chiny. Język jest używany przez społeczność międzynarodową, liczącą szacunkowo od stu tysięcy do dwóch milionów użytkowników (w zależności od poziomu językowego); według różnych szacunków jest od jednego do kilku tysięcy native speakerów.

Parada podczas 101. Światowego Kongresu Esperanto w Nitrze na Słowacji (źródło: Jozef Baláž)

Esperanto kilkukrotnie zostało uznane na arenie międzynarodowej, choćby poprzez dwie rezolucje UNESCO czy wsparcie znanych osób w życiu publicznym. Obecnie znajduje zastosowanie w podróżach, korespondencji, wzajemnym zrozumieniu podczas międzynarodowych spotkań i wymian kulturowych, na kongresach i dyskusjach naukowych, w literaturze oryginalnej i tłumaczonej, muzyce, teatrze, kinie, reportażach drukowanych i internetowych oraz audycjach radiowych i telewizyjnych.

La Perdita Generacio, szwedzka grupa muzyczna śpiewająca w esperanto (źródło: Andrzej Sochacki)

Słownictwo języka esperanto pochodzi głównie z języków zachodnioeuropejskich, a jego składnia i morfologia wykazują również wpływy słowiańskie. Morfemy nie zmieniają się i można je łączyć niemal w nieskończoność, tworząc słowa o różnych znaczeniach, więc esperanto ma wiele wspólnego z językami analitycznymi, do których należy na przykład chiński; przeciwnie, wewnętrzna struktura esperanto w pewnym stopniu odzwierciedla zaś języki aglutynacyjne, takie jak japoński, suahili czy turecki.

Kilka książek w esperanto: literatura (przekłady i oryginały), słowniki…

W porównaniu z językami narodowymi esperanto jest dużo łatwiejsze i szybsze do nauki, co daje mu ogromną przewagę. Różne badania wykazały, że język ten jest 5 do 10 razy łatwiejszy do nauki niż języków narodowych. Na dobrym poziomie komunikacji można się tego nauczyć w ciągu 3-6 miesięcy. Łatwo go uzyskać nawet poprzez samodzielną naukę (co zwykle jest niezwykle trudne lub nawet niemożliwe dla większości języków). Ludzie uczą się tego języka w różnych krajach, w ponad 120 krajach istnieją kluby, grupy i stowarzyszenia esperantystów.

Linki do zapoznania się z językiem

Linki do nauki esperanto