Zamenhof.info

Zamenhofa proverbaro

Al fiŝ’ kuirita jam akvo ne helpos.

Al malsaĝulo ne helpas admono, nur bastono.

Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan.

Ju pli da havo, des pli da pravo.

Kia la poto, tia la kovrilo.

Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.

Komenco bona — laboro duona.

Kontentigi ĉiujn eĉ anĝelo ne povas.

Lernu juna, por esti saĝa maljuna.

Ne juĝu pri afero laŭ ĝia ekstero.

Plena kaso ŝteliston altiras.

Pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro.

Saĝo barbon ne atendas.

Sako malplena sin rekte ne tenas.

Unu hirundo printempon ne alportas.

Vi trovos pli da proverboj de Zamenhof en la retejo proverbaro.net.